Đánh Tiếng Việt

Cách đánh Tiếng Việt có dấu

Kiểu đánh sắc huyền hỏi ngã nặng móc trăng đ
TELEX s f r x j aa ow aw dd
VIQR ' ` ? ~ . ^ * ( dd
VNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Câu ví dụ: Em tập đánh Tiếng Việt

TELEX Em taajp ddasnh Tieesng Vieejt
VIQR Em ta^.p dda'nh Tie^'ng Vie^.t
VNI Em ta65p d9a1nh Tie61ng Vie65t


❤ 2017 VnTyping.com Đánh Tiếng Việt có dấu  •  IP Của Tôi
Giờ Việt Nam: 5:32 AM Thứ ba, Ngày 21, Tháng 11, Năm 2017 (GMT+7)